Introduktions video til Psykomotorisk Terapi

Psykomotorisk behandling er for dig, der ønsker at (gen)finde evnen til at være i ro med dig selv.

Psykomotorisk terapi er integration af krop, psyke, erkendelse og handling. Behandlingen foregår stående, siddende og liggende, hvor afspænding danner en rød tråd for hele oplevelsen af at være i den krop, man nu engang har.

Ud fra en samtale om henvendelsesårsag og forventning til behandlingen, består et behandlingsforløb af bl.a.:

  • manuel behandling, som regulerer spændingsmønstrer og afbalancerer nervesystemet
  • vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen i bevægelse og hvile
  • instruktion i øvelser
  • samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder

Hvad får du ud af behandlingen?

  • Et dybere åndedræt – det betyder mindre spændte skuldre og mere energi
  • Større kontaktflade – det betyder en krop der ved hvor stor spænding der er nødvendig at sætte ind med og et mentalt frirum
  • Fokus – det betyder øvelse i at være til stede nu og her vha. et kropsligt anker
  • Egenomsorg – det betyder et tidsrum, hvor du mærker dig selv