Stress Coaching

Stresscoaching:

Stresscoaching på Treat Esbjerg er en målrettet hjælp til at styrke personens egen ressourcer, så du bliver i stand til selv, at finde konstruktive løsninger på eksisterende udfordringer.

Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, så du selv lærer at forebygge en stresstilstand.

 

Stresscoaching for virksomheder

  • Esbjerg Stressklinik har specialiseret sig i at afhjælpe stressede medarbejder med stresscoaching, som en del af tilbuddet.
  • Stresscoach, Lone Husted er også uddannet life og business coach, og Kognitiv adfærds terapeut.
  • Esbjergs tre medarbejder har udviklet et hurtig og effektivt dybdegående stress program, til at hjælpe den enkelte medarbejder ud af stress.
  • Stresscoaching, består af et coaching forløb specielt til afhjælpning og forebyggelse af stress hos medarbejderen.
  • Stresscoach, Lone Husted støtter dig igennem denne proces med en personlig forandring, der styrker medarbejderen psykisk og fysisk. Ved at styrke medarbejderens egne ressourcer bliver medarbejderen også i stand til at håndtere sit privatliv bedre og derved opnå mere energi til sit arbejde.

Det bedste er at starte et stresscoaching forløb allerede før stress tilstanden bliver helbredstruende, og medarbejderen sygemeldes. Men det er naturligvis også muligt at starte et behandlingsforløb efter en sygemelding, så medarbejderen kan blive raskmeldt igen.

Sådan foregår et typisk stresscoaching forløb

Stresscoaching er en praktisk form for hjælp. Vi  hjælper medarbejderen ovenpå igen. Vores motto er ”en gang stress- aldrig  mere stress”. Vi arbejder sammen med medarbejderen på at ændre de mentale årsager, der har gjort ham eller hende stresset, og på at medarbejderen lærer at finde og tackle stress årsager.

Medarbejderen får både hjælp til arbejdsrelateret stress og stress fra privatlivet.

Et forløb foregår ofte med en variation mellem coaching-samtaler og psykomotorisk terapi, så du kommer omkring både krop, sind og adfærd. Forløbets varighed tilpasses selvfølgelig medarbejderens aktuelle situation. En session varer alt fra 60 til 80 min. Vi slipper dig ikke, før vi kan mærke, du er der, hvor du skal være.