Har du spørgsmål? Ring idag på
29 93 06 90

I Treat Esbjerg

Tidligere Esbjerg stressklinik sammensætter vi et forløb ud fra den enkeltes behov og udfordringer, det er vigtigt at se det enkelte menneskes ressourcer og behov. Vi justerer forløbet undervejs, så den enkelte bliver i stand til at takle hverdagens udfordringer på en hensigtsmæssig måde, og at forløbet bliver så effektivt som muligt.

Vores behandlere retter forløbet til fra gang til gang, ud fra hvilken behandling der har været mest effektiv for den enkelte, da det at arbejde med sig selv er meget individuelt fra person til person og det er derfor vigtig at rette til fra gang til gang for at støtte personen bedst muligt i processen. Det er et forløb der variere og tilpasses efter behov, med en vekselvirkning mellem stresscoaching, metakognitiv terapi, afspændings behandling, totum(Body sds) kropsbehandling og kraniosakral kropsbehandling. Med kropsbehandlingerne lærer man at lytte til kroppens signaler samt at finde ro og hvile i kroppen.

Det er især effektivt ved stress, angst og ubalance, at man får ro på sit kamp/flugt nervesystem, så man nemmere kan trække vejret og slippe spændingerne i kroppen, så der igen er et mentalt overskud. Som supplement hertil, tilbyder vi ligeledes akupunktur, healing & zoneterapi.
 

Stresscoaching er en målrettet hjælp til selv at finde konstruktive løsninger på de udfordringer, man som stressramt møder i sin hverdag. Der arbejdes målrettet på, at motivere den enkelte til at udfordre sig selv og afprøve og justere de nye alternativer så man fremadrettet kan få sin livskvalitet tilbage. Vi afhjælper også angst, søvnproblemer, hovedpine og spændinger som ofte følger med til en stress tilstand.
 
Et stress forløb har flere forskellige stadier, som ses herunder:

1. Positiv stress: Ressourcer, adrenalin, drive, god nattesøvn, positiv tilgang, god fordøjelse. 
2. Negativ stress: Ingen pauser, tankemylder, kropssignaler/gener, humørsvingninger.  
3. Alvorlig stress: Spekulationer/bekymringer, hjertebanken, koncentrationsbesvær, hukommelses''tab'', dårlig nattesøvn, overfladisk åndedræt, ustabilt humør. 
4. Udmattelsesfasen: Sygemelding, kroppen siger fra, indsigt: brug for hjælp til at finde hvile. 
5. Restitutionsfasen:Mental hvile, fysisk hvile, social hvile. fiinde egne ressourcer til at mestre symptomer. 
6. Forebyggelsesfasen: Hjælp til at mærke, hvordan det står til. Justeringer og prioriteringer. Overblik over fremtiden. 
 
Kropsbehandling har fokus på at løsne spændinger og øge blodgennemstrømning i kroppen, dette øger næringen i cellerne og forbedrer udskillelsen af affaldsstofferne. Når der arbejdes dybt med de forskellige spændinger begynder kroppen og psyken at slappe af, hvilket skaber en tilstand af indre ro.
I denne tilstand kan kroppen lettere restituere og har bedre betingelser for at komme videre i livet. En kropsbehandling der rydder op i kroppen og hjælper dig af med de spændinger der har ophobet sig i kroppen. Vejrtrækning er en del af behandlingen som der også vil være fokus på.
De fleste oplever de får energi og overskud efter behandlingen.
 
Afspændingsbehandling stimulerer kroppens ro-hvile system. Ro-hvile nervesystemet er en modpol til kroppens alarmberedskab, der sættes i gang når vi skal præstere eller flygte fra tanker og krav, der overstiger de ressourcer, som vi føler vi ikke har. Med afspænding, ro og berøring påvirker man aktivt det antistress system, som udskiller hormoner og som er med til at nedbrydestresshormoner og få kroppen i balance, ved blandt andet at få indsigt i kroppens signaler.
 
Metakognitiv terapi giver mulighed for at gå i dybden med svære følelser og tilstande som stress, stressrelateret angst, depression, fortvivlelse, afmagt, og angst etc. der kan være opstået fra en krise, eller en tilstand som du har gået længe med uden at kunne slippe af med igen.
Metakognitiv terapi er særdeles effektivt ved disse problemstillinger, men målet er især at arbejde med tankerne, så man kommer ”ud på den anden side” og lærer at tackle kommende problemer på en mere hensigtsmæssig måde.

De metoder vi bruger er:
•    Hvordan vi kan styre vores tanker.
•    Genopdage kontrollen over vores tænkning og dermed få livsglæden tilbage.
•    Hvordan vi begrænser vores bekymringstanker.
 

________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Forebyggelse:
•    Der tages kontakt i de første faser og opøves en strategi til at lytte til kroppens signaler og handle hensigtsmæssigt derpå, så der bevares en balance mellem præstation og genopladning (uddyb præstation + genopladning)
•    Workshop som giver deltagerne relevant indsigt og viden om stress og inspirerer til at tage vare på sig selv og sine omgivelser vha. øvelser som stimulerer vores ro/hvile nervesystem og refleksioner som skaber et mentalt overblik til gavn for en tidlig og effektiv indsats.
•    I forbindelse med et forløb i  Treat Esbjerg lærer man at mærke og lytte til de små signaler, der når de tages hånd om, forebygger stress fremadrettet. Du bliver klogere på dig selv: dine tanker, reaktioner og handlinger og bliver i stand til at sætte grænser og udtrykke behov.  
 
 
Behandling:
•    Recepten på stress er ro og hvile. Det lærer du med kropsbehandling og samtale.
•    Coaching:  Indsigt i uhensigtsmæssige tankemønstre, samt indsigt i hvad der gør noget godt for dig, og hvad du har brug for at give slip på.  
•    Afspændingsbehandling og kropsterapi, hvor der arbejdes med tyngde, åndedræt og spændingstilstande i muskulaturen i relation til egne oplevelser og adfærd..
•    Du vil blive i stand til at hvile på et højere plan. Du vil blive i stand til at få ro på dine tanker gennem et kropsligt fokus. Du vil blive i stand til at bevæge dig med flow og nærvær.
•    Krops terapi gennem behandling af kroppen får du en større kontakt med de dele af din krop, der er i ubalance. Når du mærker kroppen komme nærmere balance, så vil symptomerne forsvinde. 
 
Opfølgning og evaluering:
I Treat Esbjerg arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at møde mennesket, hvor det er og ikke hvor det ”burde” være. Derfor er klientens oplevelse vigtig for os. Hvert forløb er skræddersyet til dit temperament, behov og tilstand. En indledende samtale gør os i stand til at vurdere om du vil have bedst gavn af en kropsbehandling eller samtale. Vi evaluerer ethvert forløb, da det er med til at skabe gode refleksioner omkring egen udvikling.
 
Merværdi til kunden/klienten: 
Klienten kommer ud af sin stresstilstand og lærer hvordan man undgår de handlingsmønstre, som har forsaget stresstilstanden. Klienten får et fornyet overblik over deres arbejds- og livssituation, forudsætninger og mål - samt til nye måder at overvinde forhindringer på. Kunden får en effektiv og prisgunstig stressbehandling af deres medarbejder, samt en medarbejder der ved hvad der skal til, for ikke at havne i samme situation igen. Dermed får kunden samtidig en besparelse på yderligere stress-relaterede sygemeldinger fra medarbejderen.  

Et forløb er 6 behandlinger til en pris af 4200 kr. 
 Treat Esbjerg - Danmarksgade 26B, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 29 93 06 90
lone@treatesbjerg.dk
CVR: 38484664